Witamy na stronach Poradni. sekretariat

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2016r. dot. projektu "Postaw na rozwój" realizowanego w województwie pomorskim nr POWR.01.02. 01-22-0085/15 dotyczy oferty na przeprowadzenie zadania: Poradnictwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oferta NPPP
Oferta
  Prowadzimy:

 • porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęcia socjoterapeutyczne z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z rodzin alkoholowych,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 • treningi mające na celu rozwój umiejętności personalnych, jak i interpersonalnych.
 • grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedosłyszących i ich rodzin.

  Organizujemy:

 • szkolenia otwarte dla osób indywidualnych,
 • szkolenia zamknięte dla szkół i firm, rodziców, nauczycieli.

  Oferujemy warsztaty z zakresu:

 • umiejętności skutecznej komunikacji,
 • bycia asertywnym, czyli umiejętności otwartego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji,
 • metod i technik mających na celu zwiększenie umiejętności motywowania siebie,
 • empatii, czyli rozwoju umiejętności identyfikowania emocji innych osób i twórczego ich wykorzystania w komunikacji,
 • kreatywności, czyli bycia twórczym,
 • metod i technik integracji zespołu i budowy klimatu grupowego,
 • bycia skutecznym liderem,
 • sztuki negocjacji w celu usprawnienie własnych umiejętności negocjacyjnych w różnych sytuacjach życiowych,
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • jak skutecznie walczyć ze stresem?,
 • technik relaksacyjnych,
 • sztuki autoprezentacji.
86-300 Grudziądz
Śniadeckich 6, lok. 208

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt telefoniczny:

tel. kom. 604 820 002 - zapisy, porady, badania pedagogiczne
tel. kom. 603 749 178


e-mail: sekretariatnppp@wp.pl
Copyright by NPPP 2007

webmaster : consensus